DETAIL BERITA

Pemenang Duta Wisata Kangmas Diajeng Cilik Kota Blitar Tahun 2019

2019-08-10 00:02:17

SELAMAT KEPADA PEMENANG PEMILIHAN DUTA WISATA

KANGMAS DIAJENG CILIK KOTA BLITAR TAHUN 2019

 

TINGKATAN PEMENANG

NO. FINALIS

NAMA PEMENANG

 

KANGMAS – DIAJENG CILIK

-    KANGMAS CILIK 2019

-    DIAJENG  CILIK 2019

 

 

11

16

 

 

IMANUEL HEZRON

NASYWAA FEBRIANI PUTRI

 

 

WAKIL I KANGMAS – DIAJENG CILIK

-    WAKIL I KANGMAS  CILIK 2019

-    WAKIL I DIAJENG CILIK 2019

 

 

9

14

 

 

BINTANG PURBA PAMUNGKAS

ATTARA NADHALINA RIEFANTY

 

 

WAKIL II KANGMAS – DIAJENG CILIK

-    WAKIL II KANGMAS CILIK 2019

-    WAKIL II DIAJENG CILIK 2019

 

 

5

12

 

 

AHMAD RIFKI DAMAR

KHAIRUNNISA FITRI D.Z

 

 

HARAPAN I KANGMAS – DIAJENG CILIK

-    HARAPAN I KANGMAS CILIK  2019

-    HARAPAN I DIAJENG CILIK 2019

 

 

13

18

 

 

ARIO PUTRA BAKTI

DIVANA KEISHA MAHARANI

 

 

HARAPAN II KANGMAS – DIAJENG CILIK

-    HARAPAN II KANGMAS CILIK  2019

-   HARAPAN II DIAJENG CILIK 2019

 

 

17

10

 

 

MUHAMMAD RASYID ALHAKIM

ALFELLINA SHELVANIARA

 

 

KANGMAS – DIAJENG BERBAKAT

-     KANGMAS CILIK  BERBAKAT 2019

-     DIAJENG CILIK BERBAKAT 2019

 

 

19

20

 

 

BRILIAN AL FARIZI

ADIVA RONANSA

 

KANGMAS – DIAJENG INTELEGENSIA

-     KANGMAS CILIK  INTELEGENSIA 2019

-     DIAJENG CILIK INTELEGENSIA 2019

 

 

1

4

 

 

DIMAS GALIH A

QUEENA FAUSTA C. H

KANGMAS – DIAJENG CILIK FAVORIT

-    KANGMAS CILIK FAVORIT 2019

-    DIAJENG CILIK FAVORIT 2019

 

 

3

2

 

ARYA BISMA YUSANTRA

NAAÍLAH NURROHMI

KANGMAS – DIAJENG CILIK PERSAHABATAN

-    KANGMAS CILIK PERSAHABATAN  2019

-   DIAJENG CILIK PERSAHABATAN  2019

 

 

7

8

 

 

FAVIAN ABIYU

RAESYA JUSTICHEANA P.L